Afghansk forening i Norge
 
در راستای ارتقای اهداف فرهنگی و انطباق پذیری بیشتر بین فرهنگ اصیل کشور عزیزمان افغانستان با اجتماع و محیط کشور ناروی که اکنون زندگی در آن را تجربه می کنیم، این سایت ایجاد شده است تا با ارائه خدمات فرهنگی و اطلاع رسانی در خدمت هموطنان عزیز باشد.
امید واریم بتوانیم در جهت اهداف بلند فرهنگی و اجتماعی مان با همکاری شما گامی به پیش برداریم. آنچه برای مدیریت این سایت از اهمیت برخوردار می باشد ایجاد بستری مناسب برای اطلاع رسانی تمام فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی است.
بنابراین ما آمادهء پذیرش و دریافت مطالب، پیشنهادها و تبلیغات شما عزیزان در این سایت می باشیم.


SMS  
هموطنان عزیزساکن نروژ؛ خصوصا شهر اسلو و حومه همانگونه که اطلاع داريد؛ هر از چند گاهی گردهمایی جشن و کنسرت هایی در اسلو برگزار می شود. عدم اطلاع یافتن وآگاهي از زمان برگزاری برای شما و راه سريع وموثر برای اطلاع رسانی اینگونه برنامه ها از سوی ما از مشکلات همیشگی مي باشد. جهت رفع این مشکل این سایت ایجاد شد که کمک موثری است اما کافی نمی باشد. حال در جهت تکمیل خدمات مان اقدام به برقراری ارتباط بوسیله اس م اس نموده ایم. اگر شما علاقمند به شرکت و اطلا ع یافتن سريع و مطمئن هستید مي توانید؛ نام تان را به شماره رسمي سايت 93992230  اس ام اس و یا فرم زیر را پر نمائید. از این طریق شما از برگزاری تمامی فعا لیتهای فرهنگی ما در زمان مناسب اطلاع خواهید يافت.